Člani župnijskega pastoralnega sveta

 

Manja Molan, Andrej Petan st., Aljoša Preskar, Anica Vodeb, Alenka Gorjan, Damjan Obradovi, Edi Krieger, Ivan Resnik, Ivan Učanjšek, Gabrijel Metelko, Milena Žičkar Petan, Andreja Preskar, Janez Požar, Nena Jagrič, Marjana Petan, Mitja Markovič

 

 

Župnijski pastoralni svet je osrednje pastoralno telo v župniji, saj so v njem predstavniki in predstavnice različnih pastoralnih dejavnosti, skupin in pobud v župniji.

 

V naši župniji v letu 2005 niso bile izvedene volitve novega sveta, zato smo jeseni leta 2005 prosili pastoralno službo mariborske škofije za podaljšanje mandata obstoječemu svetu. Prošnji je škof ugodil in podaljšal mandat zasedbi pastoralnega sveta do konca pastoralnega leta 2005-06, torej do letošnjega septembra.

 

Glavnina dela ŽPS v naši župniji je v letošnjem pastoralnem letu razumljivo osredinjena na praznovanju pomembnega župnijskega jubileja, 850-letnice prve pisne omembne videmske pražupnije. Župnijski pastoralni svet letos tako predvsem določa cilje in načrtuje posamezne prireditve praznovanja jubileja. Pri tem smo si začrtali predvsem dva temeljna namena praznovanja: "promocijo" župnije in njene častitljive zgodovine znotraj mesta in regije ter duhovno prenovo župnijskega življenja.

 

 

Molitev članov ŽPS
Jezus, Božji Sin! Tvoja ljubezen do nas te je privedla, da si se učlovečil in si se tako na nek način povezal z vsakim človekom. Z nami, ki smo udje Cerkve, pa hočeš biti še posebej povezan. Tvoja svetloba naj bi odsevala na obrazu Cerkve in razsvetljevala vse ljudi. V tem trenutku posebej mislimo na Tvojo svetlobo, ki naj bi odsevala na obrazu Cerkve v naši župniji in ki naj bi razsvetljevala vse ljudi naše župnije. Naj bo naš pastoralni svet “orodje” za notranjo zvezo z Bogom, da bo vse napravil, kar more, da bodo naši farani tesneje povezani z Bogom in da bodo tesneje povezani tudi med seboj. Naj bo naš pastoralni svet sredstvo za popolnejše zedinjenje vse župnije v Tebi, ki z Bogom Očetom v edinosti Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj.

 

 

KONTAKT

Župnija Videm-Krško

Savska pot 1, 8270 Krško

 

T: 07 490 14 00

    031 552 191

 

E-pošta:

zupnija.videm-krsko@rkc.si ali

zupnija@videmcan.si

URADNE URE

ponedeljek:

od 8. do 10. ure in

od 18. do 19. ure

v zimskem času od 17. do 18. ure

 

torek, četrtek in petek:

od 8. do 10. ure

 

nedelja:

po 10. maši

 

sreda, sobota in prazniki:

ni uradnih ur

© 2024 Fotografije in drugi elementi spletne strani so avtorska dela.