BOŽJA BESEDA

Ne sramujem se
evangelija,
saj je vendar Božja moč
v rešitev vsakomur,
ki veruje.

MISEL DNEVA

Težkih problemov,
s katerimi se ukvarjamo,
ne moremo rešiti,
če ostanemo na isti miselni ravni
kot takrat,
ko smo jih ustvarili.

(Albert Einstein)

Uradna stran rimskokatoliške župnije Videm ob Savi v Krškem
Uredniški odbor: Mojca Kukovičič, Alenka Gorjan, Tomaž Petan, Mitja Markovič, Špela Černič in Sara Capel
Odgovarja: Mitja Markovič, župnik

 

Člani župnijskega pastoralnega sveta

Manja Molan, Andrej Petan st.
Aljoša Preskar, Anica Vodeb
Alenka Gorjan, Damjan Obradovi
Edi Krieger, Ivan Resnik
Ivan Učanjšek, Gabrijel Metelko
Milena Žičkar Petan, Andreja Preskar
Janez Požar, Nena Jagrič
Marjana Petan, Mitja Markovič

Župnijski pastoralni svet je osrednje pastoralno telo v župniji, saj so v njem predstavniki in predstavnice različnih pastoralnih dejavnosti, skupin in pobud v župniji.

V naši župniji v letu 2005 niso bile izvedene volitve novega sveta, zato smo jeseni leta 2005 prosili pastoralno službo mariborske škofije za podaljšanje mandata obstoječemu svetu. Prošnji je škof ugodil in podaljšal mandat zasedbi pastoralnega sveta do konca pastoralnega leta 2005-06, torej do letošnjega septembra.

Glavnina dela ŽPS v naši župniji je v letošnjem pastoralnem letu razumljivo osredinjena na praznovanju pomembnega župnijskega jubileja, 850-letnice prve pisne omembne videmske pražupnije. Župnijski pastoralni svet letos tako predvsem določa cilje in načrtuje posamezne prireditve praznovanja jubileja. Pri tem smo si začrtali predvsem dva temeljna namena praznovanja: "promocijo" župnije in njene častitljive zgodovine znotraj mesta in regije ter duhovno prenovo župnijskega življenja.

 

 

Molitev članov ŽPS
Jezus, Božji Sin! Tvoja ljubezen do nas te je privedla, da si se učlovečil in si se tako na nek način povezal z vsakim človekom. Z nami, ki smo udje Cerkve, pa hočeš biti še posebej povezan. Tvoja svetloba naj bi odsevala na obrazu Cerkve in razsvetljevala vse ljudi. V tem trenutku posebej mislimo na Tvojo svetlobo, ki naj bi odsevala na obrazu Cerkve v naši župniji in ki naj bi razsvetljevala vse ljudi naše župnije. Naj bo naš pastoralni svet “orodje” za notranjo zvezo z Bogom, da bo vse napravil, kar more, da bodo naši farani tesneje povezani z Bogom in da bodo tesneje povezani tudi med seboj. Naj bo naš pastoralni svet sredstvo za popolnejše zedinjenje vse župnije v Tebi, ki z Bogom Očetom v edinosti Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj.

(C) Fotografije in drugi elementi spletne strani so avtorska dela. Izdelava spletne strani