BOŽJA BESEDA

Sad duha pa je:
ljubezen, veselje, mir,
potrpežljlivost, blagost,
dobrotljivost, zvestoba,
krotkost, samoobvladanje.

MISEL DNEVA

Naredite v svojem življenju vse,
da bi pustili ta svet za seboj
vsaj za spoznanje boljši,
kot ste ga prejeli.

(Robert Baden-Powell)

Uradna stran rimskokatoliške župnije Videm ob Savi v Krškem
Uredniški odbor: Mojca Kukovičič, Alenka Gorjan, Tomaž Petan, Mitja Markovič, Špela Černič in Sara Capel
Odgovarja: Mitja Markovič, župnik
Nedeljska oznanila na cvetno nedeljo (1. april 2012)

 

NEDELJA
1. april

CVETNA
NEDELJA

7.00 za župljane
8.30 Zdole: + Terezijo in Alojza Kolarja ter Franca Černeliča, obl.
10.00 + Ivana in Frančiško Pajtler in družino Kranjc
11.15 Dol. vas: + Slavka Molana, osmina
19.00 + Jožeta Dularja

PONEDELJEK
2. april

Sveti
Frančišek
Paolski

19.00 + Alavo Kos ter Leo in Sandija Runovca
v zahvalo za opravljena dela

TOREK
3. april

Sveti
Rihard

7.00 Stara vas: po namenu
19.00 za vse + iz družine Ferlin in Klavžar

SREDA
4. april

Sveti
Izidor

19.00 za množico, ki v sedanjem času vpije »Križaj ga!«
+ Karmen Topol, obl.

ČETRTEK
5. april

VELIKI
ČETRTEK

18.00 Zdole: v zahvalo
19.00 + Angelo Urek
+ Marijo Resnik

PETEK
6. april

VELIKI
PETEK

19.00 OBREDI VELIKEGA PETKA

SOBOTA
7. april

VELIKA
SOBOTA

7.00 blagoslov ognja
8.00 Zdole: blagoslov ognja
8.00 – 18.00 MOLITEV PRI BOŽJEM GROBU
19.00 VIGILIJA: + Antonijo in Antona Vodopivca
+ Jagričeve in Diorgove

NEDELJA
8. april

VELIKA
NOČ

7.00 vstajenjska: za župljane
8.30 Zdole: + Silvo Knez
10.00 + Franca Jalovca, obl. in za družino Bukovinski
19.00 + Jožeta Dularja

 

Končujemo postni čas. Minulo nedeljo smo sklenili letošnje postne pohode. Zahvala Andreju Petanu, ki je tudi letos skrbno prirpavil in vodil postne pohode in zahvala vsem, ki ste se udeležili postnih pohodov, pa tudi pobožnosti postnih petkov.
 

Včeraj je potekal pri nas velikonočni oratorijski dan. Udeležilo se ga je 60 veroučencev. Pripravljali smo se na obhajanje velikonočnega tridnevja, izdelali butarice in nekatere simbole velikonočnega praznovanja.
 

Nadaljuje se spovedni teden. Priložnost za sveto spoved je do četrtka vsak večer pred večerno sveto mašo. Tudi za veroučene bo v tem tednu priložnost za spoved. Veroučenci do tretjega razreda in birmanci pa imamo redni verouk po urniku do srede.
 

Drug del prihodnjega tedna obhajamo sveto velikonočno tridnevje. Vsak večer prinaša zelo globoko simboliko in temu primerno bogato bogoslužje. Vsak večer ga pričenjamo ob 19. uri. Lepo vabljeni. Veliki četrtek – spomin zadnje večerje. Veliki petek – spomin Jezusove smrti: obredi velikega petka. Velika sobota se pričenja z blagoslovom ognja ob 7. uri, čez dan molimo pri Božjem grobu (po ustaljenem razporedu), po ustaljenem razporedu potekajo tudi blagoslovi velikončnih jedi. Posebej lepo vabljeni k velikonočni vigiliji na veliko soboto ob 19. uri.
 

Ob sredah se srečuje slavilna molitvena skupina po večerni sveti maši. Lepo vabljeni.
 

Četrtkova molitvena skupina bo v tem tednu vodila molitev pri Jezusu v Getsemaniju po četrtkovi slovesni večerni sveti maši.
 

Hvala vsem, ki ste že darovali za stolnino, oziroma za stoške gretja cerkve. Lepo vabljeni k velikodušnosti še ostali. Grelna sezona se je sicer končala, stroški gretja pa zaenkrat še znatno presegajo zbrane darove.

(C) Fotografije in drugi elementi spletne strani so avtorska dela. Izdelava spletne strani