BOŽJA BESEDA

Sad duha pa je:
ljubezen, veselje, mir,
potrpežljlivost, blagost,
dobrotljivost, zvestoba,
krotkost, samoobvladanje.

MISEL DNEVA

Mladi boste ostali tako dolgo,
dokler boste odprti za lepo,
dobro in veliko,
odprti za sporočilo narave,
soljudi in vsega, kar vas obdaja.

(Mark Avrelij)

Uradna stran rimskokatoliške župnije Videm ob Savi v Krškem
Uredniški odbor: Mojca Kukovičič, Alenka Gorjan, Tomaž Petan, Mitja Markovič, Špela Černič in Sara Capel
Odgovarja: Mitja Markovič, župnik

 

NEDELJA
1. november

VSI
SVETI

7.00 za župljane

8.30 Zdole: + Zvonka Molana in brata Slavkota Molana

10.00 + Marijo Lapuh

11.15 Dol. vas: + Cecilijo Vodopivc

18.00 + Marjano Božič in Jožico Manček

PONEDELJEK
2. november
Spomin
vernih
rajnih

8.00 za vse naše rajne

18.00 + Magdaleno Matko, 30. dan

+ Jožeta in Gizelo Jagrič

TOREK
3. november

Sveti
Viktorin
Ptujski

7.00 Stara vas: + Marjano Božič

18.00 + Jožefo Pleterski

SREDA
4. november
Sveti
Karel

18.00 + Alojza Omerzo, obl.

ČETRTEK
5. november

Sveti
Zaharija
in
Elizabeta

17.00 Zdole: + Ano Molan ter Blaža in Marijo Molan

18.00 + Jožico Furar

PETEK
6. november
Sveti
Lenart

18.00 + Jožeta in Jožefo Rožman ter za Ivana Gorjana

 
SOBOTA
7. november

Sveti
Engelbert

7.00 + očeta in druge sorodnike

18.00 + Cecilijo Vodopivc

NEDELJA
8. november

ZAHVALNA
NEDELJA

7.00 za župljane

8.30 Zdole: + Marijo in Jožeta Pajduha ter Viktorja Kuneja

10.00 + Đurđo vargec ter starše Lastavec

11.15 Kremen: Bogu v zahvalo za dobro letino in blagoslov

18.00 + starše Bašek in otroke

 

Danes obhajamo praznik vseh svetih, hkrati pa tudi spominski dan molitve za naše drage rajne. Popoldne ob 14.30 bo spominska slovesnost in molitev za rajne na krškem pokopališču, uro za tem tudi na Zdolskem.

Za naše rajne bomo uro pred večerno sveto mašo, torej od 17h dalje, molili vse štiri dele rožnega venca.

Ne pozabimo, da je največ, kar lahko podarimo dragim rajnim naša molitev zanje, posebej pa tudi naročilo svetih maš zanje in sodelovanje pri teh svetih mašah.

Ob prazniku vseh svetih in v tednu po tem lahko prejmemo popolni odpustek, če smo na grobu molili za rajne, obhajali sveto spoved in bili pri sveti maši ter molili po papeževem namenu.

Jutri je še posebej spominski dan vseh vernih rajnih. Poleg redne večerne svete maše, bo maša tudi zjutraj ob 8h.

Po krajših šolskih in veroučnih počitnicah, se učenci vračajo tudi v veroučne klopi. Po ustaljenem urniku. Verouk je v tem tednu tudi za 4. in 5. razred.

Četrtek je prvi v mesecu. Ob pol petih bo potekalo redno srečanje staršev, ki se pripravljajo na krst svojih otrok.

Petek je prvi v mesecu, obisk bolnikov in ostarelih po domovih.

V soboto popoldne je srečanje skavtov izvidnikov.

Prihodnja nedelja je zahvalna. Da bo tudi letos naša cerkev vse nas vabila k iskreni zahvali dobremu Bogu za njegove številne darove, naprošeni za različne izdelke, pridelke, sadove, s katerimi bomo okrasili našo cerkev. 

V nedeljo obhajamo zahvalno - Martinovo nedeljo. Zahvalna sveta maša bo tudi na naši podružnici na Kremenu. Lepo vabljeni!

(C) Fotografije in drugi elementi spletne strani so avtorska dela. Izdelava spletne strani