BOŽJA BESEDA

Sad duha pa je:
ljubezen, veselje, mir,
potrpežljlivost, blagost,
dobrotljivost, zvestoba,
krotkost, samoobvladanje.

MISEL DNEVA

Največja nevarnost,
zaradi katere bi človeštvo zašlo
v brezizhodnost, ni v kakšni
zunanji katastrofi,
ampak v izgubi
veselja do življenja.

(Teilhard de Chardin)

Uradna stran rimskokatoliške župnije Videm ob Savi v Krškem
Uredniški odbor: Mojca Kukovičič, Alenka Gorjan, Tomaž Petan, Mitja Markovič, Špela Černič in Sara Capel
Odgovarja: Mitja Markovič, župnik

»Ko premišljujem to pot, onemim. Kot, da je odrešenje nekaj, kar se je zgodilo v Knjigi, ne zares, kot da je zgodba o križevem potu in o križanju res le zgodba. Tako vsaj živimo. Ni res? A trdo in trpko je mnogim življenje. Mladi izgubljeni iščejo bisere v blatu, stari pijanček že navsezgodaj meri svojo večno pot do steklenice. Pod mojim oknom hodi obupanka in nosi mimo vseh nas masko ravnodušnosti. Tam čez se vsak dan dogaja večni prepir med možem in ženo, ki naveličana, samo še zaradi brezizhodnosti živita skupno utesnjenost…

Vsi smo na poti, vsak nosi svoj križ. Kristus trpi med nami zdaj, vsak dan, na vseh koncih sveta. Tudi po moji ulici gre križev pot…«

/iz skavtskega križevega pota 2016/

Tudi v tem letu in letošnjem postnem času smo verniki iz Vidma ohranili lepo tradicijo nedeljskih postnih pohodov. Vsako postno nedeljo smo, v večji ali manjši skupinici, ki se je pridno zbrala, krenili proti eni izmed cerkvic v naši bližnji okolici. Med prijetno hojo v naravi in blagodejnim druženjem med seboj, smo svoj korak zaustavili pri obpotnih krščanskih znamenjih križev ali kapelic in se tam pomudili ob premišljevanju in molitvi križevega pota. Tako smo skozi ves postni čas opravili pet pohodov in jih uspešno zaključili v cerkvah na Libni, Kremenu, Zdolah, ter v Dolenji vasi in pri sestrah na Resi.
Hvala g. Andreju Petanu za skrbno pripravo poti in vodenje pohodov, našemu pevskemu zboru in skavtom, ki so še posebej popestrili dva postna pohoda s svojo udeležbo in sodelovanjem. Hvala vsem, ki ste se pohodov udeležili, pripravljali molitve križevega pota in poskrbeli tudi za gostoljubje in kakšno dobroto na naši poti.
Mati Tereza iz Kalkute je zapisala: »Gospod, možje in žene kar naprej padajo na križevem potu življenja. Pomagaj nam dvigniti tiste, ki ležijo potrti pod težo nerazumevanja in malodušnosti.«Naj tudi nam premišljevanje in vstopanje v skrivnost poti križa in trpljenja, ki ga je opravil za naše odrešenje Jezus Kristus pomaga, da bomo najprej sami zmogli potrpežljivo nositi svoje osebne križe življenja, ter se znali darovati tudi za druge in prestreči kakšen njihov padec v stisko in bolečino.

Urban Lesjak, kaplan

 

Foto: Miloš Kukovičič, Mitja Markovič

(C) Fotografije in drugi elementi spletne strani so avtorska dela. Izdelava spletne strani