BOŽJA BESEDA

Sad duha pa je:
ljubezen, veselje, mir,
potrpežljlivost, blagost,
dobrotljivost, zvestoba,
krotkost, samoobvladanje.

MISEL DNEVA

Ljubezen do bližnjega
je več kot usmiljenje.To je sposobnost,
da smo do drugega naklonjeni
in ga vzljubimo.

(Rabindranath Tagore)

Uradna stran rimskokatoliške župnije Videm ob Savi v Krškem
Uredniški odbor: Mojca Kukovičič, Alenka Gorjan, Tomaž Petan, Mitja Markovič, Špela Černič in Sara Capel
Odgovarja: Mitja Markovič, župnik

Cerkev je bila zgrajena leta 1627 v spomin na kugo in je oddaljena od cerkve v Dolenji vasi le nekaj sto metrov. Leta 1789 so jo nameravali opustiti, saj je bila stavba zelo stara in v slabem stanju.

Na prošnjo vaščanov, ki so se obvezali, da jo bodo vzdrževali, pa je ostala. Ljudje so namreč imeli veliko zaupanje v svetega Miklavža – zaščitnika pred nevarnostjo vode. Reka Sava je namreč v stari strugi tekla blizu vasi in jo pogosto poplavljala. Znan je primer iz leta 1828 ali 1829, da je med mašo v kapeli, ki je stala na obali reke, voda začela tako hitro naraščati, da je duhovnik komaj končal obred, ljudje pa so lahko rešili le antipendij in križ iz kapele, ki jo je narasla voda spodjedla in odnesla.

Cerkev je dolga 15,2, široka 5,7 in visoka 4,7 metra. Glavni oltar z lesenim nastavkom v baročnem slogu ima kipe svetega Miklavža ter svetega Petra in Pavla ter tabernakelj z dvema keruboma.

Na evangeljski strani je oltar s kipom Brezmadežne ter svetega Jožefa in svetega Alojzija, na epistelski strani pa oltar s kipi svetega Blaža, svetega Antona Puščavnika in svetega Florijana. Na kornem pročelju, ki je bil postavljen leta 1843 je vzidan prej omenjeni antipendij, sicer razbit na štiri dele z vklesano daljšo molitvijo v čast Žalostni Materi Božji.

Leta 1901 je bila na južni strani prizidana zakristija, leta 1899 pa postavljen zvonik.

(C) Fotografije in drugi elementi spletne strani so avtorska dela. Izdelava spletne strani