BOŽJA BESEDA

Tedaj je Peter spregovoril:
»Zdaj v resnici razumem,
da Bog ne gleda na osebo,
temveč mu je v vsakem narodu
všeč tisti,
ki se ga boji in pravično ravna.«

MISEL DNEVA

Kdo je mlad?
Tisti, ki se čudi in je navdušen.
Tisti, ki kot nenasiten otrok
sprašuje: In potem?
Tisti, ki raziskuje dogodke
in se veseli igre življenja.

(Mark Avrelij)

Uradna stran rimskokatoliške župnije Videm ob Savi v Krškem
Uredniški odbor: Mojca Kukovičič, Alenka Gorjan, Tomaž Petan, Mitja Markovič, Špela Černič in Sara Capel
Odgovarja: Mitja Markovič, župnik

Bila je zgrajena leta 1627, najbrž v spomin na kugo. Stoji na nizkem, podzidanem holmcu na prehodu med nekdanjo spodnjo in zgornjo teraso obale reke Save, ki je pred davnimi časi imela tu svoj tok. Na ozkem prostoru je cerkev zidana v slogu rotunde z dolžino 15,2 metra, širino 9,5 in višino 8,1 metra.

Cerkev je obokana, prezbiterij je leta 1849 poslikal Bradaška »al fresco« s prizori iz Marijinega življenja, ladjo pa leta 1878. Glavni oltar je posvečen Materi Božji, ob straneh pa sta kipa svete Ane in svetega Joahima. Tabernakelj in kip Matere Božje sta delo jagodiča iz Celja.

Na epistelski strani je oltar svetih Treh kraljev (oljna slika neznanega avtorja), ob strani pa sta kipa svetega Antona Puščavnika in svetega Florijana, med njima pa slika presvetega Srca Jezusovega. Zgoraj je slika svetega Jožefa. Na evangeljski strani je oltar svetega Janeza Evangelista, ob straneh dva kipa svetnic, med njima pa slika presvetega Srca Marijinega in zgoraj slika svete Ane.

Na steni nasproti prižnice je votivna slika Matere Božje z napisom: »Vječita uspomena od Marije Kuhari roj. Petelin godine 1796 u Vidmu. Posvetila ovu sliku iz bogoštovija sv. Cerkvi Dolenja vas, u Zagrebu 8. rijna 1872. M. Schlehta pinx. 883.«

Zvonik je prizidan zakristiji in cerkvi na severni strani.

(C) Fotografije in drugi elementi spletne strani so avtorska dela. Izdelava spletne strani